Z kultúrnych zariadení mesta Turčianske Teplice možno spomenúť Kultúrnu a informačnú agentúru mesta (KIA), hlavného organizátora kultúrneho života v meste, kino TURIEC, divadelnú sálu, kultúrne domy, mestskú knižnicu a Galériu Mikuláša Galandu,. Z tradičných podujatí nemožno opomenúť letný jarmok, jarmok ľudových remesiel, vianočné trhy, hudobné kúpeľné leto, Kováčske dni – prehliadku prác umeleckých kováčov, trojsympózium “Umenie v kúpeľoch”- tvorbu a výstavu prác výtvarných umelcov,  Turčiansky štvorlístok – prehliadku prác štyroch generácií z regiónu, výstavy významných výtvarných umelcov zo Slovenska a zo zahraničia v Galérii Mikuláša Galandu.


Kultúrne  pamiatky   zapísané  v  štátnom  zozname  nehnuteľných kultúrnych  pamiatok:
• Kostol sv. Michala archanjela v Turčianskom Michale, zapísaný pod číslom 633 zo dňa 26.11.1963 (vlastník rímskokatolícka cirkev)
• Zvonica v Diviakoch, zapísaná pod číslom 538 zo dňa 26.11.1963 (vlastník Mesto Turčianske Teplice)
• Rokokový kaštieľ a park o rozlohe 3,1 ha v Diviakoch, zapísaný pod číslom 540/1-2  zo dňa 26.11.1963 (vlastník NOE s.r.o. Turč. Teplice)
• Renesančný kaštieľ (Palatthyovský kaštieľ) a park o rozlohe 0,8 ha v Diviakoch, zapísaný pod číslom 539/1-2  zo dňa 26.11.1963 (vlastník Národná knižnica Martin)
• Renesančný kostol v Dolnej Štubni zapísaný pod číslom 550 zo dňa 26.11.1963 (vlastník rímskokatolícka cirkev)
• Pomník pod Bôrom od akademického sochára Bána a Grossa, zapísaný pod číslom 688 zo dňa 26.11.1963 (vlastník mesto Turčianske Teplice)
• Galéria Mikuláša Galandu (rodný dom maliara Mikuláša Galandu) zapísaná pod číslom 3237/1-2 zo dňa 13.7.1979 (vlastník mesto Turčianske Teplice)
• Kaplnka sv. Jána Nepomockého (bývalý sirotinec) zapísaná pod číslom 635 zo dňa 26.11.1963 (vlastník rímskokatolícka cirkev)
• Modrý kúpeľ a park o rozlohe 5,7 ha pod číslom 634/1-2 zo dňa 26.11.1963 (vlastník Slovenské liečebné kupele, a.s., Turčianske Teplice)


Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum, Martin

Sú tu stále expozície zamerané na dokumentáciu života Slovákov v minulosti, ako napr. expozície: Človek a pôda, Kelti na Slovensku (archeologická výstava o keltskom etniku na území Slovenska). Zaujímavá je expozícia s ukážkami krojov všetkých regiónov Slovenska. Okrem toho tu bývajú aj príležitostné výstavy. Viac informácií nájdete tu.

Slovenské národné múzeum - Múzeum Andreja Kmeťa

Múzeum Andreja Kmeťa poskytuje ukážky z pôvodných zbierok Andreja Kmeťa, oboznamuje s prírodou a históriou regiónu Turiec. Je tu stála expozícia Príroda Turca ako aj príležitostné výstavy, ktoré zaujmú deti i dospelých. Oficiálne stránky múzea.

 

Slovenské národné múzeum - Múzeum Martina Benku

V dome, v ktorom žil maliar, národný umelec Martin Benka do svojej smrti v roku 1971, nájdeme veci, ktoré ho obklopovali počas jeho života i časť jeho umeleckého diela. Viac o múzeu.

Slovenské národné múzeum- Múzeum slovenskej dediny (skanzen)

Je to najväčšia expozícia objektov ľudovej architektúry na Slovensku. Na ploche 28 ha je sústredených takmer 100 objektov tradičného ľudového staviteľstva zo severozápadného Slovenska. Počas sezóny sa tu uskutočňujú programy, tzv. folklórne nedele, v ktorých sa predstavujú folklórne skupiny, ľudový výrobcovia, umelci a remeselníci s ukážkami tradičných ľudových výrobkov a folklóru. Tu sa dozviete viac.

Slovenské národné literárne múzeum v Martine (prvá budova Matice slovenskej)

Je ústredným literárnym múzeom na Slovensku, jediným z ústavov Pamätníka národnej kultúry Matice slovenskej, má expozíciu najstaršej slovenskej literatúry. Chcete vediet viac? Kliknite.

Matica slovenská

Vedecká a kultúrna inštitúcia Slovákov žijúcich doma i v zahraničí. V budove sa nachádza Slovenská národná knižnica s počtom viac ako päť miliónov kníh. Viac o Matici ...

Turčianska galéria Martin

Nachádza sa v historickej budove bývalého župného domu. Je tu stála expozícia výtvarného umenia Turca od gotiky po 20. storočie. Orientuje sa na začiatky moderného slovenského výtvarného umenia, diela Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Janka Alexyho, M. A. Bazovského. Galéria vlastní aj výtvarnú pozostalosť zakladateľa moderného slovenského maliarstva Mikuláša Galandu. Stránky galérie.

Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice

Galéria Mikuláša Galandu bola stálou expozíciou Turčianskej galérie v Martine, pričom v súčasnosti ju spravuje mesto Turčianske Teplice. Jej základom bola dokumentárna a výtvarná pozostalosť umelca, ktorú darovala jeho manželka pani Mária Galandová, čo podnietilo založenie expozície v roku 1991. Kliknite pre viac informácií.

Múzeum Karola Plicku, Blatnica

Múzeum Karola Plicku je expozícia o živote a diele tohto významného fotografistu ktorý svoj život, filmárske i fotografické dielo zasvätil dokumentovaniu slovenskej ľudovej kultúry. Stránky múzea.

Kaštieľ Diviaky

Renesančný kaštieľ postavili v druhej polovici 17. storočia v obci Diviaky (blízko kúpeľného mesta Turčianske Teplice). Jeho posledným vlastníkom bol gróf Pongrác. V súčasnom období plní objekt úlohy depozitného pracoviska Slovenskej národnej knižnice.