Ležia severozápadne od Turčianskych Teplíc na nive a naplavenom kuželi potoka Žarnovica. Nadmorská výška v rozmedzí 459 - 512 m n. m. Diviaky boli pôvodne kuriálnou obcou, t. j. podliehali len niektorým druhom daní. Takéto obce nemali samosprávu, teda richtára.V 18. storočí obecná správa už poddanskej obce používa pečiatku s obecným erbom, na ktorom je skrížená kosa so sekerou, čo vyjadruje zamestnanie obyvateľov v poľnohospodárstve a ako drevorubači.


V 12. storočí Diviaky patrili jednej z najstarších a najbohatších veľmožských rodín na Slovensku Diviackovcom. Patril k nim i Vyšehrad. Po zániku panstva Diviackovcov na Vyšehrade v rokoch 1235 - 1277 zanikla sláva Vyšehradu ako centra Turca.
Pomenovanie Diviak v minulosti: Dyvak, Divék, Dyweck, Dyuek, Diwek, Gyuuek.
V 17. storočí bol postavený renesančný kaštieľ (presnejší údaj nie je známy - okolo roku 1630).
V rokoch 1745 - 1747 bola vykonaná prestavba kaštieľa, ktorý tak získal charakter opevneného kaštieľa. V roku 1839 bol kaštieľ opustený.
V roku 1754 bola postavená sýpka a maštaľ ako hospodárska súčasť kaštieľa.
V polovici 18. storočia bol postavený nový rokokový kaštieľ.
V roku 1833 pribudla v obci zvonica z vlastných nákladov občanov.
V roku 1854 bola postavená nová evanjelická škola.
V roku 1872 bola postavená železničná stanica v súvislosti s výstavbou železnice Vrútky-Horná Štubňa-Plešivec.
V roku 1888 bol založený „Dobrovoľný hasičský zbor", postavená bola hasičská strážnica s novokúpenou dvojkolesovou ručnou striekačkou. V roku 1913 bola kúpená štvorkolesová ručná striekačka.
V 20. storočí (počas I. svetovej vojny, v roku 1916) postavila židovská rodina Leopolda Lichtensteina v Diviakoch pílu. Podnik sa stal základom drevárskeho podniku Drevina.
V roku 1912 bolo odohraté prvé ochtonícke divadlo v Diviakoch.
V apríli 1943 postavil Samuel Bibza továreň na nábytok.
V máji 1944 bol v Diviakoch založený Revolučný národný výbor.
Po II. svetovej vojne, v rokoch 1952 - 1957, bol reštaurovaný renesančný kaštieľ.


Obyvatelia:

V roku 1785 - 364 ľudí
V roku 1828 - 576 ľudí
V roku 1921 - 492 ľudí
V roku 1930 - 903 ľudí
V roku 1948 - 750 ľudí
V roku 1961 - 1000 ľudí
V roku 1952 MNV v Diviakoch odsúhlasilo zlúčenie s Turčianskymi Teplicami.


Diviaky patrili pôvodne rodine Diviackovcov, ktorá mala v 13. stor. ucelený majetkový komplex v hornej Nitre siahajúci do Turca. Územie Diviak sa spomína v r. 1260. Po odobratí turčianskych majetkov Diviackovcom v r. 1299 sa ich vlastníkom stal Cheleus. V r. 1351 patrila obec spolu s Vieskou Mikulášovi, synovi Benedikta, ktorý bol zakladateľom rodiny Platyovcov. Tomuto rodu patrili Diviaky až do pol. 19. stor. V r. 1695 boli v obci tri kúrie, a to dve Františka staršieho a mladšieho Platyho a kúria Okoličianskovcov. V 19. stor. získali určité majetky Prónayovci a Batániovci. Koncom 19. stor. tu bola parná píla. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lese, neskôr na píle a v miestnych závodoch. Prvé ochotnícke predstavenie bolo v r. 1912. V obci sa nachádza renesančný kaštieľ z 2. pol. 17. stor., v r. 1762 prestavaný a v r. 1952 - 1958 reštaurovaný. Zvonica je z r. 1833.